Протокол от заседание на Настоятелството на СЗРП, състояло се на 10.06.1942г.
Т.1 Предложение за обяваване на м.Аладжа манастир за природен парк.
Т.2 Становище по искането на Сдружението на търговците-износители на билки за промени в Закона за билките и благоуханните растения.

Към 2014г. защитена местност Аладжа Манастир е част от ПП "Златни пясъци".