Списък на списания на немски език, получени през 1942 г.