Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.

Протокол №4 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 26.09.1941г.

Протокол №3 и 4 от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г.

Протокол №3/09.07.1942 г. и 4/26.09.1941 г. от заседания на Настоятелството на СЗРП, 1941 г. Двата протокола са на един двоен лист . Първият е машинопис с допълнителни вписвания с мастило, вторият...

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1941 г.

Ръкописна чернова на протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП, състояло се на 11.07.1941г.

Протокол №3 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 09.07.1941г.

Протокол №3 за заседанието на Настоятелството на СЗРП от 09.07.1941г.

Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г - чернова

Чернова на Протокол №2 за заседанието на Управителния съвет на СЗРП от 06.02.1941г

Доклад на контролната комисия на СЗРП относно финансите през 1939г.

Доклад на контролната комисия пред годишното събрание на СЗРП относно състоянието на приходно-разходната книга за 1939г.

Списък на делегираните в СЗРП представители от Членуващите дружества 1940г.

Списък към 31.12.1940г. на лицата, делегирани да представляват членуващите в СЗРП дружества.

Доклад от СЗРП относно обявяването на нос Калиакра за защитен народен парк 1940 г.

Работен вариант на Доклад от СЗРП относно обявяването на нос Калиакра за защитен народен парк. С писмо изх.№18/26.12.1940г. Докладът е изпратен на министъра на земеделието и държавните имоти. В...

Протокол N4 от заседание на Управителния съвет на СЗРП 1940г.

Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП от 12.06.1940г. Разгледани са организационни въпроси.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г.

Бележник на Ст. Петков за 1938 - 1940 г. Съдържа лични записки на мнения, препоръки и др. от заседания, на които е присъствал.

Страници