Списък на статиите на проф.д-р Ст. Петков във връзка със защитата и разумното използване на родната природа 1941-1943г. Изброени са всичко 19 статии, публиковани в различни списания: 8бр. през 1941г., 6бр. пез 1942г. и 5бп. през 1943г. с пълна библиографска справка за всяка.