Протокол №2 от заседание на Централното настоятелство на СЗРП, състояло се на 09.12.1943 г.