Протокол от заседание на Управителния съвет на СЗРП, състояло се на 18.11. 1943 г.