Отчет за дейността на Управителния комитет на СЗРП за времето от 06.06.1943г. до 31.12.1943г., приет на 24.12.1943г. Дейността е отчетена по следните направления:
1. Организационна дейност
2. Дейност във вртзка с обяваването на нови паркове, природни паметници и др.
3. Дейност във връзка с разширение на природо-защитното законодателство
4. Култутрно-просветна дайност
5. Отчет на касата
6. Препоръки за бъдещата дейност на Съюза