Постановление за обявяване на дървета в землището на с. Веселиново, Шуменска околия за природни паметници 1948 г.

Обявление за разгласяване № ЗП/42-8273 с дата 02.07.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № 8271 с дата 02.07.1948 г. за...

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП 1948 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП към 01.07.1948 г.

Писмо от шуменското дружество "Шуменско плато" за образователни филми 1948 г.

Писмо вх.№39/17..06.1948г. от шуменското дружество "Шуменско плато" с молба БНСЗП да съдейства да им се изпратят образователни филми в началото на есента.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси от 15.06.948 г.

Постановление за резервата "Боатин" 1948 г.

Постановление №7285/12.06.1948г. на МЗГ за обявяване на част от държавната гора "Рибарица" за резерват, подписано от Началник сектор гори, лов и риболов Б. Александров.
Постановление №7363/...

Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.

Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение. През 1948г. е в сила Закон за отчуждаване на едрата градска собственост, който забранява...

Писмо от Ст.Др. Божков за статии и доклади до БНСЗП 1948 г.

Писмо от Ст.Др. Божков от Пловдив с молба да му се изпратят статия на Н. Стоянов и доклада на П. Кебърле за международната конференция.

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на МЗГ 1948 г.

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на Дирекция на горите при МЗГ. Съобщава са за разговорите, проведени на 22.03.1948г. между Ем.Иванов, Н....

Писмо от Бургаското горско стопанство 1948 г.

Писмо вх.№19/12.04.1948г. от Бургаското горско стопанство, с което директоръ му Д.Трифонов уведонява БНСЗП, че там няма обрзъвано природозащитно дружество.

Страници