Писмо относно решения на конгреса на Ловно-рибарския съюз 1948 г.

Писмо вх.№15/08.04.1948г., с което Ловно-рибарския съюз информира , че за представители на НЛРС в БНСЗП са избрани членът на УС Я. Кабаивански и Д. Найденов (при негово отсъствие).

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата 1948 г.

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата. Приложени са копия от всички получени писма и доклади и съответно техни преводи на...

Списък на агроведомствата по области 1948 г.

Списък на агроведомствата по области 1948 г.

Списък на учрежденията, на които са изпратени формуляри за образуване на дружества за опознаване и защита на природата 1948 г.

Списък на учрежденията, на които са изпратени формуляри за образуване на дружества за опознаване и защита на природата - клонове на БНСЗП от 31.03.1948 г.

Протокол на Централното настоятелство на БНСЗП 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 31.03. 1948 г. при следния дневен ред:
1. Комисията за Народния парк "Витоша"
2. Конгреса на съюза
3....

Окръжно на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации 1948 г.

Окръжно №1/20.03.1948г. на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации. Подписано е от Ж. Бютикофер от Швейцарския съюз за...

Кореспонденция между Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.

Писма на Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.
Писмо от 11.03.1948г. от Швейцарския съюз за защита на природата -...

Отчет на софийското природозащитно дружество "Природа" 1948 г.

Отчет и протокол от редовното годишно събрание на Дружеството за опознаване и защита на природата "Природа" гр. София, състояло се на 26.02.1948г. Документите са заведени в БНСЗП под вх.№6/10.03....

Общо годишно събрание на Асеновградското природозащитно дружество "Гонда-вода" 1948 г.

Протокол от Общото годишно събрание на Асеновградското природозащитно дружество "Гонда-вода", състояло се на 22.02.1948 г. и Доклад на контролната комисия на дружеството.

Писмо от природозащитно дружество "Еделвайс" относно устава му 1948 г.

Писмо вх.№4/10.02.1948г. от природозащитно дружество "Еделвайс", подписано от секретаря му П. Бочев. Уведонява се БНСЗП, че дружеството е утвърдено със заповед №293/22.07.1947г. на Министерството...

Страници