Постановление №7285/12.06.1948г. на МЗГ за обявяване на част от държавната гора "Рибарица" за резерват, подписано от Началник сектор гори, лов и риболов Б. Александров.
Постановление №7363/14.06.1948г. за обявяване на буковите насаждения "Боатин" за резерват, посдписано от Б.Александров.
Отменя Постановление №7285