Статии "Тревожни мисли за природата и нашата земя хубава" от Н. Боев, инж. Чалъков, Г. Паспалев, сп. "Наша родина" 1965г.

Статии "Тревожни мисли за природата и нашата земя хубава": сп. "Наша родина" бр.11/143/ноември.1965г.
"Утре всички ще бъдем подсъдими!" от Н. Боев
"Горите..." от инж. Чалъков
"В...

Комисията за защита на природата при Българската академия на науките /Историческа справка/, 1965 г.

Историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките, изготвена от председателя на КЗП - проф. Г. Паспалев, с дата 12 октомври 1965 г.

Напомняне за симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Писмо изх.№941/07.09.1965г. от КЗП до докладчиците на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" с напомняне да представят докладите си в КЗП до 25.09. Писмото е...

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964г.
Като отбелязва значителното орязване на бюджета председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва подобрение в...

Писмо на КЗП за изпращане на материали по защита на природата на проф. Бурчак - Абрамович - Грузия 1964 г.

Писмо изх.№352/31.1.2.1964г. на КЗП за изпращане на материали по защита на природата на проф. Бурчак - Абрамович - Грузия

Писма с благодарности и благопожелания за Новата година до кореспонденти в СССР 1964 г.

Писма изх.№№№№343,344,345,346,347,348/29.12.1964г. с благодарности за отзивчивостта и изпратените от тях материали и информация за защита на природата в съответните републики на СССР и...

Писмо на КЗП по предаване на архивни материали на Научен архив - БАН 1964 г .

Писмо изх.№340/25.12.1964г. на КЗП по предаване на архивни материалина комисията от периода 1957-1960г. на Научен архив - БАН.

Заявка на КЗП за литература, необходима на комисията за книгообмен 1964 г.

Писмо изх.№338/22.12.1964г. за сборника "Български пещери", издание на БТС
Писмо изх.№351/31.12.1964г. за кн.3 на сп. "Природа", издание на БАН.

Писмо на КЗП за изпращане на книги на ТД 'Иван Вазов" 1964 г.

Писмо изх.№337/22.12.1964г. на КЗП за изпращане на книги на ТД 'Иван Вазов"

Писмо на КЗП с молба КГГП да съдейства на Биологическия институт на БАН при износ на биологични материали с научна цел 1964 г.

Писмо изх.№334/19.12.1964г. на КЗП с молба КГГП да съдейства на Биологическия институт на БАН при износ на биологични материали с научна цел.

Страници