Историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките, изготвена от председателя на КЗП - проф. Г. Паспалев, с дата 12 октомври 1965 г.