Писмо изх.№941/07.09.1965г. от КЗП до докладчиците на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" с напомняне да представят докладите си в КЗП до 25.09. Писмото е подписано от чл.кор. проф. Г. Паспалев - председател на КЗП при БАН.