Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" 1964 г.

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" на 26..10.1964г. изпратена лично до Г. Паспалев.

Докладна записка и протокол от проверката по отчитането на ловците с крака на хищни птици 1964 г.

Докладна записка от Н. Виходцевски и протокол от проверката по отчитането на ловците с крака на хищни птици, подписан от членовете на комисията М. Тошков, Н. Вихидцевски, Ст. Дончев, Ал. Простов и...

Изложение от Найден Лаков относно вредата от водните плъхове 1964 г.

Писмо вх.№276/07.10.1964г. от Найден Лаков - препаратор, с изложение относно вредата от водните плъхове и предложение отчитане на ловците да става и чез тях.

Изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" 1964 г.

Писмо вх.№274/05.10.1964г. с изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" с предсложение да бъде обявен за защитен обект.

Писмо на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с препоръка за отпечатване на сигнал за нередности в Пирин 1964г.

Писмо изх.№252/08.09.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с препоръка за отпечатване на сигнал за нередности в Пирин, подаден от Евгения Иванова. Приложен е препис от нейното писмо.

Писмо от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга 1964 г.

Писмо 210/06.09.1964г. от ТД "Кайлъшка долина" - гр. Плевен с предложения за подобряване защитата на природата в окръга

Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.

Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.
Писмо изх.№275/05.09.1964г. с молба за получаване на статия "Защита на природата в България...

Писмо от М. Иванов със запитване за защитените вековни дървета и отговор от КЗП 1964 г.

Писмо вх.№242/19.08.1964г. от М. Иванов със запитване за защитените вековни дървета
Писмо изх.№243/20..08.1964г. от Г. Паспалев с отговор

Писмо от к. Желязков със запитване относно намаляването на полулациите на сива врана 1964 г.

Писмо вх.№238/13.08.1964г. от К. Желязков от с. Копринка, Старозагорско със запитване относно намаляването на полулациите на сива врана.

Писмо от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис и отговор от КЗП 1964 г.

Писмо 279/09.08.1964г. от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис
Писмо 241/15.08.1964г. от КЗП с отговор

Страници