Писмо вх.№238/13.08.1964г. от К. Желязков от с. Копринка, Старозагорско със запитване относно намаляването на полулациите на сива врана.