Кореспонденция на КЗП с Народния музей - гр. Русе относно обмен на материали за защита на природата 1964 г.

Кореспонденция на КЗП с Народния музей - гр. Русе относно обмен на материали за защита на природата 1964 г.

Предложение от природозащитници за обявяване на вековни дървета за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№55/20.02.1964г. на КЗП от природозащитниците Ст. Нейков, Й. Веселинов, Е. Иванова, Хр. Грозданов с предложение за обявяване на вековни дървета за защитени обекти.
Писмо изх.№58/26...

Опис на архивните материали на КЗП 1967 г.

Опис на архивните материали на КЗП, съставен на 14.02.1967г. за нуждите на Научен архив - БАН.

Писма относно внасяне членския внос в IUCN за 1964 г.

Писмо вх.№48/13.02.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо вх.№159/14.05.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо вх.№233/18.08.1964г. от IUCN с напомняне за...

Поздравителна новогодишна картичка от Кралския институт по естествени науки - Белгия 1964 г.

Поздравителна новогодишна картичка от Кралския институт по естествени науки - Белгия за 1964г.

Писмо от Академията на науките на Китай с благопожелания по случай Нова година 1964 г.

Писмо вх.№43/11.02.1964г. от Академията на науките на Китай с благопожелания по случай Нова година в отговор на КЗП.

Писмо от Министерството на външните работи относно списък на нормативните актове по защита на природата 1964 г.

Писмо №48059/22.01.1964г. от Министерството на външните работи със запитване за нормативните актове по защита на природата, подписано от нач. отдел "Култутрни въпроси" на МВнР Йосиф Тошков, по...

Писмо на БАН относно отчитане изпълнението на научно-изследователската дейност за 1963 г.

Писмо вх.№25/21.01.1964г. на БАН относно отчитане изпълнението на научно-изследователската дейност за 1963г. с инструкции и форми за изготвяне на отчетите.

Поздравителна новогодишна картичка от фондация Живот в дивата природа 1964 г.

Поздравителна новогодишна картичка от фондация Живот в дивата природа за 1964 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г.
Председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва доброто сътрудничество с КГГП при разрешаване на много сигнали за...

Страници