Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 1971г.

Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 07.01.1971г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 09.11.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП на 16.10.1962 г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена на от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 19.04.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена от КЗП на 17.09.1962 г.