Писмо от проф. К. А. Виноградов с издание на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмовх.№133/21.04.1964г. от проф. К. А. Виноградов - Ръководител на Одеския отдел на Инститтута по биология на южните морета на Украинската АН с издание на Одеската биологическа станция,...

Предложение от Б. Динов за опазване прелетните и гнездящи птици в района на Поморийското езеро 1964 г.

Писмо вх.№117/14.04.1964г. от Б. Динов - ст.инж. в Комитета по хранителна промишленост с предложение за обявяване на района на Поморийското езеро за резерват с оглед опазване прелетните и...

Писмо от Н. Е. Салников относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо вх.№108/08.04.1964г. от Н. Е. Салников - зам.директор на Института по хидробиология на Украинската АН относно статия за разпространението на тюлена - монах. Изразява интереса си за всяка...

Писмо от П . А. Хуршудян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо вх.№121/16.04.1964г. от П . А. Хуршудян - Зам. председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратените материали по защита на природата в България и с информация за организацията...

Въпроси на IUOTO относно защитата на природата 1964 г. - български и английски текст

Писмо вх.№98/25.03.1964г. с въпроси по защита на природата, поставени от Международния съюз на официалните пътнически организации (IUOTO)- български и английски текст

Заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП 1964 г.

Писмо вх.№96/24.03.1964г. със заявление за отпуска от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП

Писмо за промяна на адреса на Националния институт за опазване на биологичното разнообразие - Холандия 1964 г.

Писмо вх.№92/20.03.1964г. на КЗП за промяна на адреса на Националния институт за опазване на биологичното разнообразие - Холандия

Писмо от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмовх.№95/23.03.1964г. от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо вх.№71/07.03.1964г. от К. А. Татаринов с адреса на Кавказкия фазанов резерват 1964 г.

Писмо на КЗП относно необходимостта от контрол върху препараторските услуги 1964 г.

Писмо№57/26.02.1964г. на КЗП относно необходимостта от контрол върху препараторските услуги, написано по повод публикация във в. "Работническо дело" от 03.02.1964г. за новооткрит цех на ПК "Детска...

Страници