Писмо вх.№121/16.04.1964г. от П . А. Хуршудян - Зам. председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратените материали по защита на природата в България и с информация за организацията на природозащитното дело в Армения.