Писма с благодарности и благопожелания за Новата година до кореспонденти в СССР 1964 г.

Писма изх.№№№№343,344,345,346,347,348/29.12.1964г. с благодарности за отзивчивостта и изпратените от тях материали и информация за защита на природата в съответните републики на СССР и...

Писмо от П . А. Хуршудян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо вх.№121/16.04.1964г. от П . А. Хуршудян - Зам. председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратените материали по защита на природата в България и с информация за организацията...

Писмо до проф. Х. П. Мираманян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо изх.№76/11.03.1964г. на КЗП до проф. Х. П. Мираманян - председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратени природозащитни брощури, плакати и справки за охраната на природата в...

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Армения 1963 г.

Писмо изх.№394/28.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Армения