Писмо 279/09.08.1964г. от НМ "Рилскки манастир" със запитване за препис
Писмо 241/15.08.1964г. от КЗП с отговор