Ходатайство на Ловната организация за опазване на фазани край с. Тополница, Петрич

Писмо с изх. № 516/07.08.1935 г. на УС на Ловната организация, отдел "Организационна служба", до Министерството на народното стопанство с молба остров Адата на р. Струма да бъде защитен със...

Опазване на фазани край с. Тополница, Петрич

Препис, заверен с "Вярно с оригинала" и печат от секретаря на Българската ловна организация, от писмо с изх. №8/02.08.1935 г. на Петричкото ловно дружество "Сокол" до председателя на УС на Ловната...

Списък на Министерството на народното просвещение с препоръчителни книги за училищата

Окръжно с изх. № 2217/10.07.1935 г. на Министерството на народното просвещение, Отделение за народната култура до директорите на учителските институти, мъжките и девическите гимназии, средните...

Кандидатура за членство в СЗРП на Българско аптекарско кооперативно дружество

Писмо с изх. № 8360/10.07.1935 г. от Българско аптекарско кооперативно дружество, с което по предложение на своя член проф. Н. Стоянов кандидатства за членство в СЗРП. Вписана е ръкописна бележка...

Представители на Българското благотворително дружество за покровителство на животните в СЗРП за 1935 г.

Писмо с изх. № 76/03.12.1934 г. на Българското благотворително дружество за покровителство на животните до СЗРП, с което делегират за членове на УС на СЗРП 3 члена на своето настоятелство.

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 871/22.10.1934 г. на Българския туристически съюз съобщава на СЗРП имената и адресите на избраните представители на дружеството, делегирани към СЗРП:

1. Др. Пею Пеев - ул. "Ц...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 97/ 17.10.1934г от отдел "Организации" на Централно настоятелство на Юношески туристки съюз, подписано то Секретаря и Председателя, в отговор на писмо на СЗРП от 11.10.1934 г....

Молба за членство в СЗРП на Българското благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 50/22.03.1934 г. и прието с вх. № 1/27.03.1934г с молба за членство в СЗРП на Българското благотворително дружество за покровителство на животните. Съобщават се и имената на двамата...

Запазване от рушене на Пловдивските тепета

Писмо от Хр. Пашов, Станимака (дн. Асеновград) в отговор на писмо от СЗРП с вх. № 11/28.11.31 г. Приветства пристигането на проф. Ст. Петков в Пловдив във връзка с придвижване на въпроса със...

Пловдивската община по повод опазването на Джендем тепе - писмо до СЗРП и становище до Министъра на търговията, промишлеността и труда

Писмо от Пловдивската община с вх. № 22, адресирано до проф. Ст. Петков, във връзка със застъпничеството му за опазването на Джендем тепе (дн. Младежки хълм), Пловдив. Дават сведения за дейността...

Страници