Писмо от Хр. Пашов, Станимака (дн. Асеновград) в отговор на писмо от СЗРП с вх. № 11/28.11.31 г. Приветства пристигането на проф. Ст. Петков в Пловдив във връзка с придвижване на въпроса със запазването на Пловдивските тепета. СЗРП са имали намерение да реализират това си намерение предната година, но не се е осъществило. Тогава Археологическото дружество, Туристическите дружества и Юнашкото дружество са били готови да подкрепят това начинание. Изразява надежда сега да изпълнят мисията си.