Ръкописна бележка до СЗРП за изготвяне правилника за резерватите

Ръкописна бележка от 20.09.1933 г. до Стефан Петков, Председател на СЗРП с вх. № 19 на СЗРП за изготвяне правилника за резерватите, препратена до Сл. Лазаров и Д. Загоров и споменаваща Иван Буреш...

Писмо за конкурс за природозащитно есе с награди от американския посланик, 1933 г.

С писмо в отговор на писмо от Стефан Петков от 22.06.1933 г.,  на 27.06.1933г. американският посланик Хенри Шумейкър потвърждава дарението от 5000 лв за  конкурс за природозащитно есе през...

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1933 г.

С писмо  с изх. № 372/ 04.06.1933 г. Дружеството на българските лесовъди съобщава на СЗРП (вх. № 15) избраните от годишното събрание през 1931 г. свои представители: Н. Влахов, М. Фетваджиев, П....

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1933 г.

С писмо с вх. № 12 на СЗРП, датирано29.07.1933 г., Ловната организация съобщава имената на своите делегати: Иван Сокачев, д-р П. Недевски от Габрово и Константин Муравиев, чиито мандат изтича на...

Конкурс за природозащитно есе с награди от американския посланик, 1933 г.

С писмо от 29.05.1933 г в отговор на посещение от проф. д.р Стефан Петков на 28.05.1933 г. и решението на СЗРП от 18.05.1933 г. американският посланик Хенри Шумейкър дарява 5000 лв за награден...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 3/ 29.05.1933 г. съобщава на СЗРП (вх. № 13) постоянните делегати на Българското геологическо дружесто: проф. Н. Николов, д-р В.Г. Радев, Стр. Димитров. Те имат мандат до края на...

Режим на защита като строго охранителен обект на резерват "Силокосия - Горна Еленица", 1933 г.

Писмо от МЗДИ, Отделение за горите и лова, с изх. № 6187/13.05.1933 г. съобщава на Лесничея на гр. Василико (днес Царево) с копие до Бургаския районен горски инспектор, Приморското бюро по ...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 553/ 29.04.1933 г. и вх. № 2 съобщава на СЗРП избраните  представители на Българския рибарски съюз:

  1. Грозьо Ив. Грозев
  2. Алекси Петров
  3. Георги Зашев...

Писмо относно опазването на родопските лалета 1933 г.

Писмо от йеромонах Инокентий - игумен на манастир "Св Петка" - с. Мулдава, Асеновградско до цар Борис III с молба за опазване на лалетата в околността от събирачите на цветя, които ги изкореняват...

БТС по искането на СЗРП за предложения за природни паметници на Витоша

Писмо с изх. № 182/16.04.1932 г. от Централно настоятелство на Български туристически съюз в отговор на окръжно писмо на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане за предложения за природни паметници, които...

Страници