Искане от БТС на списък на УС на СЗРП

С писмо № 58/11.02.1932 г. Централното настоятелство на БТС иска да му бъде предоставен списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП.

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1932 г

С писмо № 375/30.01.1932г. Дружеството на българските ресовъди съобщава избраните на 7 общо събрание на 22.09.1931 г. свои представители в СЗРП и адресите им.

Представители и членски внос в СЗРП на Ловната организация, 1931 г.

С писмо № 891/22.10.1931 г. в отговор на писмо на СЗРП №7 Управителния съвет на Ловната органзация "Сокол" съобщава решенията от заседанието си ан 19 октомври относно предсавителите и членската си...

Организация на сказка на СЗРП в Пловдив и помощ за опазване на пловдивските тепета

Писмо на Хр. Паликов от 21.10.1931г. във връзка с организация на сказка на СЗРП в Пловдив и помощ за опазване на пловдивските тепета. Кореспонденцията по тези теми включва и Пловдивското...

Придружително писмо от БТС към брошура от международен планинарски форум

Придружително писмо № 521/ 02.10.1931 г. от БТС към изпащана до СЗРП брошура от международна планинарска конференция с включена статия на проф. Валери Гьотлъ за защита на природата.

Помощ от СЗРП за опазване на пловдивските тепета

Писмо от Хр. Пашков от Пловдив във връзка с общинското ползване на камък от пловдивските тепета и нуждата от опазването им. Планира се организация на сказка на СЗРП през есента и формиране на...

Покана и заповед за сформиране на комисия за природата към МЗДИ

Писмо с изх. № 11193/ 10.08.1931 г. (запазени 2 оригинални екземпляра) кани СЗРП, Дружеството на българските лесовъди, Българското ботаническо дружество, Българското геологическо дружество,...

Препращане на сигнали за пловдивските тепета до СЗРП по желание на царя

Писмо № 428/ 17.06.1931г. на Дирекцията на Естествено-историческия музей, Ентомологическа станция и библиотека на Негово Величество царя, с което Иван Буреш препраща до Председателя на СЗРП Стефан...

Сигнали за пловдивските тепета от Христо Пашков

Сигнали за пловдивските тепета от Христо Пашков с дата 07.06.1931 г до Борис III, цар на България и до Иван Буреш, член на СЗРП и негов съученик. Приложени са статии на Пашков с отворени писмва до...

Беседа и събрание в Казанлък за образуване на СЗРП

В отговор на писмо на СЗРП от 10.12.1930 г. Ученолюбива дружина "Искра" съобщава с писмо от 03.01.1931 г., че ще съдейства за образуването да дружество за родната природа, като отпусне салона си...

Страници