Писмо от Пловдивската община с вх. № 22, адресирано до проф. Ст. Петков, във връзка със застъпничеството му за опазването на Джендем тепе (дн. Младежки хълм), Пловдив. Дават сведения за дейността на кариерата "Изида", чиито позиции в София са видимо силни. Нейната концесия на Южния склон на  Джендем тепе е изтекла на 31 март 1932 г., но дейността й продължава. През миналата есен и пролетта общината е залесила цялото  Джендем тепе и е прокарала вода до върха на тепето за да се поливат насажденията - 120 000 дръвчета от различни видове. Общината продължава да се бори за закриването на кариерата. 

Към писмото има приложено и изложение по въпроса, адресирано до Министъра на търговията, промишлеността и труда, с копия до Министъра на Вътрешните работи и до Председателя на СЗРП.