Писмо на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата 1964 г.

Писмо №259/19.09.1964г. на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата

Писмо на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с препоръка за отпечатване на сигнал за нередности в Пирин 1964г.

Писмо изх.№252/08.09.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с препоръка за отпечатване на сигнал за нередности в Пирин, подаден от Евгения Иванова. Приложен е препис от нейното писмо.

Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.

Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.
Писмо изх.№275/05.09.1964г. с молба за получаване на статия "Защита на природата в България...

Поздравително писмо за удостояването на проф. Мако Даков с Димитровска награда 1964 г.

Поздравително писмо 249/05.09.1964г. за награждаването на проф. Мако Даков с Димитровска награда на проф. Мако Даков - председател на КГГП и на Националния съвет за защита на родната природа.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1964 г.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН, изготвен съвместно от Комисията по защита на природата към БАН и...

Писмо с въпроси за състоянието и организацията на защитата на природата в Гърция 1964 г.

Писмо изх.№218/02.07.1964г. на КЗП с въпроси за състоянието и организацията на защитата на природата в Гърция и предложение за обмен на информация и сътрудничество.

Искане от КЗП за снабдяване с пишеща машина латински и руски шрифт 1964 г.

Писмо изх.№212/30.06.1964г. с искане от КЗП за снабдяване с пишеща машина латински и руски шрифт

Отговори на КЗП на въпросите на IUOTO относно защитата на природата 1964 г. - български и френси език

Писмо изх.№210/27.06.1964г. с отговори на въпросите по защита на природата, поставени от Международния съюз на официалните пътнически организации (IUOTO)
Български текст на отговорите - 4...

Писмо с данни на КЗП за кореспонденция 1964 г.

Писмо изх.№206/26.06.1964г. с данни на КЗП за кореспонденция, изпратено до Издателството на БАН във връзка с отпечатване на джобен календар-бележник на БАН.

Писмо от КЗП относно сигналите за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№200/15.06.1964г. от КЗП с напомняне за многото сигнали за нарушения в резерват "Острица" и настояване КГГП да вземе ефективни мерки по опазване на този уникален ботанически резерват....

Страници