Искане за превод на документи и писма от КЗП 1964 г.

Писмо изх.№111/14.04.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на чужди езици"
Писмо изх.№123/17.04.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на...

Писмо на КЗП относно пещерните експедиции, организирани от БТС 1964 г.

Писмо №104/31.03.1964г. на КЗП до институти на БАН относно пещерните експедиции, организирани от Републиканската комисия по пещерно дело при БТС
Писмо №59/26.02..1964г. на КЗП до Групата за...

В изпълнение на заповедта за полистна експертиза на архивните материали, чрез секретаря на КЗП са предадени 684 л., разпределени в 20 папки. 1964 г.

В изпълнение на заповед № I-300/26.03.1964 г. за полистна експертиза на архивните материали, чрез секретаря на КЗП са предадени 684 л., разпределени в 20 папки.

Писмо до И. П. Цепляев относно обмяна на опит по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо изх.№82/12.03.1964г. до И. П. Цепляев - Директор на Кавказкия държавен резерват относно обмяна на опит по развъждането на колхидските фазани

Писмо до проф. Х. П. Мираманян относно обмен на материали по защита на природата с КЗП - Армения 1964 г.

Писмо изх.№76/11.03.1964г. на КЗП до проф. Х. П. Мираманян - председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратени природозащитни брощури, плакати и справки за охраната на природата в...

Писма относно статия на проф. Баческо за тюлените, отпечатана в издание на университета в гр. Яш Румъния 1964 г.

Писмо изх.№70/06.03.1964г. на КЗП дo Лаборатория по хидробиология към университета в гр. Яш, Румъния с молба да изпратят статия на проф. Баческо за тюлените като изчезващ вид, отпечатана в...

Писмо до проф. Н. Е. Салников относно статията му за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№68/06.03.1964г. на КЗП до Н. Е. Салников от Института по хидробиология на Украинската АН с молба да изпрати статията си за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния,...

Писмо до проф. К. А. Виноградов относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№69/06.03.1964г, до проф. К. А. Виноградов от Одеската биологическа станция с молба да изпрати статията за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния, отпечатана в...

Писмо до проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо изх.№61/26.02.1964г. с молба до проф.д-р Н.Й.Бурчак_Абрамович от Грузия за информация по развъждането на колхидските фазани, като съобщи адреси на специалисти по въпроса.

Писма на КЗП относно получаването на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния 1964 г.

Писмо изх.№60/26.02.1964г. с благодарност за получената кн.7 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния, съпровождащо материали за защитата на природата в България
Писмо изх.№113/14....

Страници