Писмо изх.№70/06.03.1964г. на КЗП дo Лаборатория по хидробиология към университета в гр. Яш, Румъния с молба да изпратят статия на проф. Баческо за тюлените като изчезващ вид, отпечатана в тяхното научно списание.
Ръкописно писмо вх.№100/30.03.1964г. от Sergiu Carausu, съпровождащо фотокопие на исканата статия.
Писмо изх.№128/20.04.1964г. на КЗП с благодарност за отзивчивостта и съпровождащо материали по защита на природата у нас.