Писмо изх.№111/14.04.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на чужди езици"
Писмо изх.№123/17.04.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на чужди езици"
Писмо изх.№20322.06.1964г. на КЗП до Всестранни услуги със заявка към отдел "Преводи на чужди езици"