В изпълнение на заповед № I-300/26.03.1964 г. за полистна експертиза на архивните материали, чрез секретаря на КЗП са предадени 684 л., разпределени в 20 папки.