Благодарствено писмо от МЗДИ за съдействието на СЗРП при провеждане седмица на гората 1937 г.

С писмо изх.№10494/28.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност за активното участие на представителя на СЗРП в комисията по провеждане "Седмица на гората" 04-11.04.1937г.

Благодарствено писмо от МЗДИ за изнесенаот проф. Ст.Петков по радио "София" сказка 1937 г.

С писмо изх.№9732/21.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност на проф. Ст.Петков за съдействието му при провеждане на "Седмица на гората" 04-11.04.1937г. и за изнесената от него...