Писмо №259/19.09.1964г. на КЗП с искане за изложбена площ за материали по защита на природата