Писмо по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№232/02.07.1963г. по повод възторжените отзиви за изложбата по защита на природата, в което Г. Паспалев от името на КЗП изказва похвала към Марин Тошков и Ал. Димитров и предлага да...

Искане за превод на документи и писма от КЗП 1963 г.

Писмо изх.№206/11.06.1963г. на КЗП с искане за превод на документи и писма до Центъра на научна информация и документация на БАН и Отказ с писмо вх.№211/17.06.1963г.

Писмо на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти 1963 г.

Писмо изх.№204/11.06.1963г. на КЗП в отговор на запитване за заявки за изработване на карти "Картпроект" - КЗП не предвиждат такива за 1964г.

Писмо относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи 1963 г.

Писмо изх.№189/29.05.1963г. относно необходимост от ограничаване достъпа в Голашката пещера с оглед опазване колонията прилепи. Предлага се да се затвори входа на пещерата с решетъчна врата и да...

Писмо със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница и отговор от КГГП 1963 г.

Писмо изх.№183/22.05.1963г. на КЗП със сигнал за събиране на яйца и гнезда на диви птици от ученици в с. Градешница по нареждане на учителката им с искане тя да бъде наказана.
Писмо 9164/30....

Писмо относно откриването на изложба за защита на природата 1963 г.

Писмо изх.№182/21.05.1963г. с молба фотограф да заснеме откриването на изложба за защита на природата, уредена от ГУГ в залите на Зоологическия музай на БАН.

Писмо на КЗП до ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов 1963 г.

Писмо №170/04.05.1963г. ДИ "Наука и изкуство" относно тиража на книгата "Чудните кътове на нашата родина" на Вл. Попов.
Като отбелязва високото качество на изданието КЗП предлага да се...

Писмо относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП 1963 г.

Писмо изх.№164/30.04.1963г. относно забавяне на информацията за взети от Президиума на БАН решения, засягащи КЗП.
Повод е взето решение от Президиума за неучастив в VIII-мия конгрес на IUCN...

Писмо със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№157/26.04.1963г. със сигнал за изсичане на дървовидна хвойна в Кресненското дефиле от войници от трудовото поделение в с. Яворов и писмо 6202/19.06.1963г. с отговор от КГГП .

Писмо със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос и отговор от КГГП 1963 г

Писмо изх.№156/26.04..1963г. със сигнал за опасност от разрушаване на Чудните скали край гр. Айтос по повод дописка в сп."Турист" за построена вараджийница в района на защитения обект и писмо 5161...

Страници