Становище на КЗП по проектите за благоустрояване на "Побитите камъни" и "Белоградчишките скали" 1963 г.

Писмо изх.№35/25.01.1963г. до Комитета по архитектура и благоустройство със становището на КЗП по проектите за благоустрояване на "побитите камъни" и "Белоградчишките скали", прието на заседание...

Технически проект за водоснабдяване на ДЗС гр. Враца, филиал "Леденика", 1962г

Технически проект (обяснителна записка) и сметна документация за водоснабдяване на ДЗС гр. Враца, филиал "Леденика", 1962г, заедно с придружително писмо от ВиК Враца до РДНСК-Враца от 30.08.2007г...

Докладна записка за състоянието на природната защита в НРБ 1962 г.

Докладна записка за състоянието на природната защита в НРБ към 20.12.1962г., съставена от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП при БАН.

Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите на ЮНЕСКО 1963 г. - превод на български език

С писмо 48987 на Министерството на външните работи до КЗП (вх.№85/11.03.1963г) е изпратен превод на български на Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите, приета...

Заповед №2079 на ГУГ за обявяване на държавната гора в м. Конски дол за резерват .1962 г.

Заповед №2079 на ГУГ за обявяване на държавната гора в м. Конски дол за резерват, публикувана във в. "Известия" бр.71/04.09.1962г.

Заповед на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г.

Заповед №1959 на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г., публикувана във в. "Известия" бр.63/07.08.1962г. Подписана е от председателя на ГУГ Мако Даков.

Становище относно обявяване за защитени на цялата територия на страната диви животни 1962 г.

С писмо изх.№141/11.04.1962г. КЗП изпраща за мнение до СУ и Зоологическия институt на БАН становищата на Министерството на земеделието и на ловнорибарския съюз по проекта на ГУГ за заповед за...

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа от 06,07.03.1962 г.

Изложение за вредите, които новите промишлени предприятия нанасят на природата 1962 г.

Кратка справка за вредите, които новите промишлени предприятия нанасят на природата с неизвестен източник. Има ръкописна резолюция за 07.03.1962 г. - датата, на която се провежда заседание на...

Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие, състояла се от 26.11 до 02.12.1961г. във връзка с изграждането на нови курортни комплекси.
Докладът съдържа конкретни...

Страници