Списък и скица на горските площи, предоставени за строеж на ски писти и лифт в НП "Пирин", 1985г

Списък и скица на горските площи, предоставени за строеж на ски писти и лифт в НП "Пирин", 1985г

Списък на мероприятията за организиране на Балканиадата по ски в Банско, 1985г

Списък на мероприятията на ОК на БКП Благоевград за организиране на Балканиадата по ски в Банско, 1985г

Предложени за награждаване със значки 1969 г.

Списък на предложени за награждаване със значки за проявена активна дейност по защита на природата през 1969г.

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата 1964 г. - английски текст

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата - английски текст. Въпросника е изготвен от Комитета на експертите по опазване на природата и актуализиран през март 1964г.

Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г.

Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г., представен на съвещание за начина на снабдяване на градината със защитени птици и животни...

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 01.05.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи към 01.05.1964г. Представлява актуализиран и допълнен вариант на списъка от 23.03.1964г. съставен също от Н. Виходцевски. Защитените...

Списък на българските пещери и пропасти, откъдето е събран зоологически материал през 1963г.

Списък на българските пещери и пропасти, откъдето е събран зоологически материал през 1963г., изготвен от В. Георгиев на 27.04.1964г.

Опис на резерватите, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати" 1962 г.

Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на...

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г.

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г. с номер и дата на публикуване на заповедта за всеки.

Справка за защитените природни обекти съгласно Указа за защита на родната природа 1961 г.

Справка за защитените природни обекти, регистрирани в България към 20.03.1961г. съгласно Указа за защита на родната природа 1961 г.

Страници