Слово на Сава Шиваров - зам. председател на Комитета по горите и горската промишленост, за откриване на изложбата по случай месеца за защита на родната природа на 22.05.1963 г.