Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на МЗГ 1948 г.

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на Дирекция на горите при МЗГ. Съобщава са за разговорите, проведени на 22.03.1948г. между Ем.Иванов, Н....

Писмо от Бургаското горско стопанство 1948 г.

Писмо вх.№19/12.04.1948г. от Бургаското горско стопанство, с което директоръ му Д.Трифонов уведонява БНСЗП, че там няма обрзъвано природозащитно дружество.

Писмо относно решения на конгреса на Ловно-рибарския съюз 1948 г.

Писмо вх.№15/08.04.1948г., с което Ловно-рибарския съюз информира , че за представители на НЛРС в БНСЗП са избрани членът на УС Я. Кабаивански и Д. Найденов (при негово отсъствие).

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата 1948 г.

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата. Приложени са копия от всички получени писма и доклади и съответно техни преводи на...

Общо годишно събрание на Асеновградското природозащитно дружество "Гонда-вода" 1948 г.

Протокол от Общото годишно събрание на Асеновградското природозащитно дружество "Гонда-вода", състояло се на 22.02.1948 г. и Доклад на контролната комисия на дружеството.

Писмо от природозащитно дружество "Еделвайс" относно устава му 1948 г.

Писмо вх.№4/10.02.1948г. от природозащитно дружество "Еделвайс", подписано от секретаря му П. Бочев. Уведонява се БНСЗП, че дружеството е утвърдено със заповед №293/22.07.1947г. на Министерството...

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1948 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№79/15.12.1947г., подписано от председателя...

Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№78/15.12.19г., подписано от председателя на съюза Ц....

Преписка относно членството на Съюза на българските писатели в БНСЗП 1947 г

Преписка относно членството наСъюза на българските писатели в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№77/15.12.19г., подписано от председателя на съюза Л. Стоянов,...

Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза по украсно градинарство и паркоустройство в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№75/02.12.1947г., подписано от председателя...

Страници