Преписка относно членството на Българското геологическо дружество в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Българското геологическо дружество в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№73/21.11.1947г., подписано от председателяи секретаря на...

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Народния ловно-рибарски съюз в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№74/27.11.1947г., подписано от председателя на съюза и...

Писмо от Министерството на външните работи и изповеданията относно международната конференция в гр. Брунен 1947 г.

Писмо №29263-41-II/17.02.1947г. от Министерството на външните работи и изповеданията, с което се иска БНСЗП да уведоми кои лижа ще бъдат делегати.
Придружително писмо вх.№63/08.09.1947г.,...

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП 1947 г.

Преписка относно членството на Съюза на художниците в БНСЗП. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№45/18.06.1947г., подписано от председателя на съюза Ал. Миленков и...

Изложение от Б. Димков относно необходимост от съгласуване на строежите с опазването на природата 1947 г.

Изложение от Б. Димков относно необходимост от съгласуване на строежите с опазването на природата. Представено е писмено за прочитане пред конгреса на БНСЗП.

Писмо от МЗДИ относно Окръжно относно опазването на еделвайса 1947 г.

Към писмото са прикачени страници от бр.6/1947г. на "наредби" - издание на Министерството на земеделието и държавните имоти, съдържащи Окръжно №2965/17.03.1947г. относно опазването на еделвайса,...

Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата 1947 г.

Покана от Швейцарското дружество за защита на природата до БНСЗП за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата, която е насрочена за 28.06.1947 г. в гр...

Постановление за обявяване на дърво в с. Белащица за природен паметник, 1948 г.

Обявление за разгласяване № ЗП/42-155 с дата 29.11.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление № ЗП/2-15462 с дата 27.11.1948...

Управителен съвет на Първо българско пещерно дружество 1946 г.

С писмо изх.№5/16.02.1946г. Председателят на Пещерното дружество съобщава състава на управителния си съвет:
Емануил Иванов - председател
Иван Буреш - подпредседател
Нено Атанасов...

Настоятелство на Българско географско дружество 1946 г.

С писмо изх.№23/12.02.1946г. председателката на геоградското дружество съобщава състава на настоятелството, избран на общо годишно събрание на 16.02.1945г.:
Александра Монеджикова -...

Страници