Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1631(1)/04.08.2016 , ПИ:66528.501.49 и ПИ:66528.501.50

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ X-50 (ПИ:66528.501.50) и УПИ XI-49 (ПИ:66528.501.49), кв.4"

Нов № ПИ:66528.501.696

Съгласувал...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1182(3)/07.07.2016 , ПИ:66528.501.197 и др.

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за имоти с номера: 66528.501.197, 66528.501.198, 66528.501.560, 66528.501.656 и 66528.501....

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1224(1)/21.06.2016 , ПИ:66528.501.167

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.167"

Съласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №5733/09.06.2016 , ПИ:66528.1.247

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на четири вилни сгради с ажурни огради и басейни до 80 куб.м. в ПИ:66528.1.247"

Предложения за регламенти за къмпингуване към Закона за туризма, 09.05.2016

Предложение за изменения и допълнения на нормативната база, свързани с къмпингуването и свободното къмпиране, адресирано до Министерството на туризма във връзка с работна група с участие на НПО и...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-577(1)/06.04.2016 , ПИ:66528.4.254

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство - промяна на предназначението на обект от "Жилищни сгради за почивка" в "Жилищни сгради", свързна с...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-226(3)/18.03.2016 , ПИ:66528.4.263

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на два броя басейни в ПИ:66528.4.263"

Съгласувал: Т. Манолова , Изготвил: Т. Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-411(1)/12.03.2016 , ПИ:66528.501.370

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ, засягощо УПИ VI, кв.43 по действащия ПУП на с.Синеморец (ПИ:66528.501.370) с цел разделяне на имота на два нови...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-294(1)/29.02.2016 , ПИ:66528.501.661

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на супермаркет в УПИ V-200,201, кв.25 по плана на с. Синеморец (ПИ:66528.501.661)"

Становище по чл.2, ал.2 №9953/19.01.2016 , ПИ:66528.501.71

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП за ПИ:66528.501.71"

Страници