Писма на КЗП относно получаването на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния 1964 г.

Писмо изх.№60/26.02.1964г. с благодарност за получената кн.7 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния, съпровождащо материали за защитата на природата в България
Писмо изх.№113/14....

Писмо на КЗП относно необходимостта от контрол върху препараторските услуги 1964 г.

Писмо№57/26.02.1964г. на КЗП относно необходимостта от контрол върху препараторските услуги, написано по повод публикация във в. "Работническо дело" от 03.02.1964г. за новооткрит цех на ПК "Детска...

Предложение на Енчо Маринов за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското езеро 1964 г.

Писмо изх.№147/27.04.1964г. на КЗП в подкрепа на предложението на Енчо Маринов - преподавател по биология в Учителския институт в гр. Бургас, за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското...

Писмо на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки 1964 г.

Писмо изх.№34/03.02.1964г. на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки, планирано от КГГП.

Писмо на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН 1964 г.

Писмо изх.№31/27.01.1964г. на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН, в което уведомява, че няма предвидени за годината научни конференции с гости от чужбина.

Становище на КЗП по забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав 1964 г.

Писмо изх.№8/08.01.1964г. на КЗП относно забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав.

Писма на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София 1964 г.

Писма от 02.01. и 22.12.1964г. на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София

Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект и скица на острова от 1963 г.

Писмо изх.№383/16.12.1963г. с Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект, а определени части от него - за резервати. Приложена е и скица на острова от 1963г. и изложение на...

Писмо относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков 1963 г.

Писмо изх.№381/14.12.1963г. относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков

Писмо до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№378/06.12.1963г. до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Страници