Писмо изх.№60/26.02.1964г. с благодарност за получената кн.7 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния, съпровождащо материали за защитата на природата в България
Писмо изх.№113/14.041964г. с потвърждение за получената кн.6 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния
Писмо изх.№289/24.10.1964г. с благодарност за получената кн8 на сп. "Защита на природата", издавано в Румъния, съпровождащо двете книги на природозащитна тематика, издадени през годината у нас