Писмо от КЗП относно сигналите за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№200/15.06.1964г. от КЗП с напомняне за многото сигнали за нарушения в резерват "Острица" и настояване КГГП да вземе ефективни мерки по опазване на този уникален ботанически резерват....

Писмо на КЗП относно сигнал за унищожаване на сухоземни костенурки 1964 г.

Писмо изх.№196/05.06.1964г. на КЗП относно сигнал от чешкия биолог Зденек Кукс за унищожаване на сухоземни костенурки.

Писмо на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо изх.№191/05.06.1964г. на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN, състоял се в Найроби, Кения през м. септември 1963г.

Предложение за обявяване на три вековни дървета в София за защитени обекти 1964 г.

Писмо изх.№182/29.05.1964г. на КЗП в подкрепа на предложение от Т. Бърнеков за обявяване на три вековни дървета в София за защитени обекти, направено в статията "Навеяни мисли", публикувана в сп...

Писмо на КЗП до Техническия отдел на БАН със заявка към дърводелската работилница 1964 г.

Писмо изх.0181/29.05.1964г. на КЗП до Техническия отдел на БАН със заявка към дърводелската работилница

Писмо на КЗП по повод дописка на Ст. Дерлипански във в. "Отечествен фронт" 1964 г.

Писмо №177/25.05.1964г. на КЗП по повод дописка на Ст. Дерлипански от с. Челопеч във в. "Отечествен фронт" във връзка с опазването на някои диворастящи растения.

Писмо с благодарност за изпратен сигнал за нередности 1964 г.

Писмо изх.№173/22.05.1964г. с благодарност за изпратен сигнал за нередности до Евгения Иванова и Людмила Скачокова с предложение да станат редовни природозащитнци.

Писма на КЗП за препратени документи, писма, сигнали до КГГП 1964 г.

Писма на КЗП за препратени документи, писма, сигнали до КГГП 1964 г.

Писмо на КЗП относно прекратяване нарушенията в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№168/20.05.1964г. на КЗП относно прекратяване нарушенията в резерват "Острица" с настояване КГГП да вземе ефикасни мерки за охраната,

Предложение на КЗП за издателския план на издателство "Наука и изкуство" 1964 г.

Писмо изх.№165/20.05.1964г. на КЗП с предложение в издателския план на издателство "Наука и изкуство" да останат заглавията "Нашите резервати" и "Резерватите в света".

Страници