Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело"25.01.1970г. за Клисурския манастир.

Статия "Биологическата продуктивност" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Биологическата продуктивност" от Николай Боев /ст.н.с. при КЗП към БАН/, в. "Вечерни новини" 17.01.1970г.

Статия "Привлекателни кътове на Родината" от Василка Манчева, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Привлекателни кътове на Родината" от Василка Манчева, в. "Работническо дело" бр.14/14.01.1970г.

Статия "Екосистемите" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Екосистемите" от Николай Боев /ст.н.с. при КЗП към БАН/, в. "Вечерни новини" 03.01. 1970г.

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Чернова на становище на КЗП по проектотарифата за обезщетение за увредени защитениприродни обекти

Чернова на становище на КЗП по проектотарифата за обезщетение за увредени защитениприродни обекти

Таблица, отразяваща бюджета на КЗП за периода 1957-1969 г.

Таблица, отразяваща бюджета на КЗП за периода 1957-1969 г. Направена е на гърба на титулната страница на канцеларска папка. Документът не е датиран.

Статия "В страната на кленовия лист: "Остави ме да видя Ниагара" от Люба Маджарова 1969г.

Статия "В страната на кленовия лист: "Остави ме да видя Ниагара" от Люба Маджарова 28.12.1969г.

Статия "Проломът заслужава по-добра украса" от инж. Дойно Влахов, в. "Кооперативно село" 1969г.

Статия "Проломът заслужава по-добра украса" от инж. Дойно Влахов, в. "Кооперативно село" 03.10.1969г.

Страници