Симпозиум на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", изводи и мнения. 1965 г.

На еднодневен симпозиум, проведен на 01.10.1965 г. на тема "Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила", в резултат на изнесените доклади, изказаните предложения и препоръки е...

Статия "Изложба на грабливите птици в България", в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Изложба на грабливите птици в България", в. "Вечерни новини" 1964г.