Статия "Изложба на грабливите птици в България", в. "Вечерни новини" 1964г.

Статия "Изложба на грабливите птици в България", в. "Вечерни новини" 1964г.