Писмо за нарушения при косенето на камъшит в резервата "Сребърна", заплашващи гнезденето на пеликаните 1961 г.

Писмо вх.№21/07.02.1961г. от Лазар Стоянов за оставен окосен камъшит в резервата "Сребърна", което може да заплаши гнезденето на пеликаните.

Комисията за защита на природата при Българската академия на науките /Историческа справка/, 1960 г.

Чернова на историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките, Документът е без дата, но вероятно е съставен след 10.06.1960 г.

Дневен ред на конгрес на Съюза за защита на природата в България (СЗПБ). 1958 г.

Чернова на дневния ред за подготвян конгрес от Съюза за защита на природата в България (СЗПБ) - обществена организация, която съдейства на Комисията за защита на природата при БАН, Документът е...

Покана за заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1950 г.

Покана за заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, насрочено за 23.02.1950г. за разглегдане и одобряване на Изложение до НС на ОФ.

Делегати на природозащитно дружество "Розова долина" - гр. Казанлък за конгреса на БНСЗП 1948 г

Писмо от Дружеството за опознаване и защита на природата "Розова долина" - гр. Казанлък, в което са изброени избраните за делегати на конгреса на БНСЗП негови членове.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по отказа за участие в конгреса на IUCN 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по отказа за участие в конгреса на IUCN ot 02.09.1948 г

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси от 15.06.948 г.

Списък на агроведомствата по области 1948 г.

Списък на агроведомствата по области 1948 г.

Ръкописен списък с адреси на деятели на БНСЗП 1948 г.

Ръкописен списък с адреси на деятели на БНСЗП 1948 г.

Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП от 1947 г.

Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП, свързани с работата на техническия секретар Д. Медаров. Включва списък на местните дружества, на членовете на управителния съвтд, на...

Страници