Чернова на дневния ред за подготвян конгрес от Съюза за защита на природата в България (СЗПБ) - обществена организация, която съдейства на Комисията за защита на природата при БАН, Документът е без дата и вероятно е изготвен до края на 1958 г.