Писмо вх.№21/07.02.1961г. от Лазар Стоянов за оставен окосен камъшит в резервата "Сребърна", което може да заплаши гнезденето на пеликаните.