Чернова на историческа справка за Комисията за защита на природата при Българската академия на науките, Документът е без дата, но вероятно е съставен след 10.06.1960 г.